108. brigada HVO - Hrvatska zajednica SOLI

NOVO

108. brigada HVO

U povijesti Bosanske Posavine 1992. godina će ostati zapisana kao godina u kojoj su Srbi, nažalost, izvršili agresiju na ova područja. Bez obzira što narodi na ovim područjima imaju svoje istine, istina je samo jedna i mi znamo svoju istinu. Već u proljeće 1992. godine započela su stradanja i seobe Hrvata iz svih krajeva Bosanske Posavine, počevši od Brčkog pa sve do Bosanskog Broda, Dervente, Odžaka i naravno svih ostalih mjesta koja se nalaze između ovih velikih gradova. 

Neposredno pred agresiju predstavnici hrvatskog naroda općine Brčko se na sjednicama općinskog vijeća zalažu za politička prava Hrvata ovog područja. Srbi iz brčanske općine rade intezivno na stvaranju i proglašenju srpske Općine Brčko. Zahtjevaju da se brčansko općinsko vijeće transformira u Vijeće naroda. Do tada je to bilo građansko vijeće. U travnju 1992. godine, dogovorenio je da se u Brčkom ipak formiraju tri nove općine, Srpsko Brčko te Hrvatska i Bošnjačka općina Brčko. Taj dogovor nikada nije realiziran mirnim putem jer je već 1. svibnja 1992. godine započela srpska vojna agresija na ovaj grad. 


Ovdje treba napomenuti da je rat u Brčkom neslužbeno počeo dan ranije, rušenjem mostova na rijeci Savi. Na mostu između Brčkog i Gunje je to jutro stradao neutvrđen broj civila koji su koristili ovaj most kako bi prešli iz Hrvatske u BiH i putovali dalje po BiH na prvosvibanjske praznike. Iz rečenog proizilazi da stvaranje nove Hrvatske općine Brčko, ipak ima korijene u 1992. godini. Još prije okupacije Brčkog hrvatsko pučanstvo masovno prelazi u R. Hrvatsku. Nekoliko stotina Hrvata ostaje u okupiranom gradu, a nekoliko tisuća u okolnim hrvatskim selima koja nikada nisu okupirana.

U tim selima Hrvati se organiziraju i pružaju jak otpor četnicima, srpskim paravojnim formacijama iz Srbije i bivšim pripadnicima JNA, koja je još za rata u Hrvatskoj postala samo srpska. Sredinom svibnja 1992.g., u brčanskom kraju, na slobodnom teritoriju formirana je 108. HVO brigada u čiji sastav osim hrvata ulaze i muslimani iz brčanske općine. Ustrojen je i krizni štab općine Brčko na čijem je čelu bio Mato Jurišić. Ova je brigada osim vojnih uključivala i civilne strukture vlasti Hrvata i Muslimana iz predratne općine Brčko. Njima se već u početku pridružuju hrvati iz okolnih sela koja do tada nisu pripadala brčanskoj općini. Tako su se u postrojbu 108. HVO brigade uključili hrvati iz Špionice, Srebrenika, Cerika, Hrgova i drugih naselja. Ova naselja su od pamtivjeka gravitirala Brčkom u prometnom, katastarskom, vjerskom, trgovačkom i drugim pogledima života. Brčanska se brigada od početka rata u logističkom pogledu naslanjala na R. Hrvatsku. 

U ožujku 1993. godine Muslimani se izdvajaju iz 108. HVO brigade u vojnom i civilnom pogledu oni se oslanjaju na BiH dok se Hrvati od tada u svakom pogledu oslanjaju na Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu. Ubrzo će doći do osnivanja Hrvatske općine Ravne-Brčko koja se prostire na 27,5 zisuća hektara zemljišta i na kojoj je prije rata živjelo oko 30 000 Hrvata, a čije utemeljenje je započelo još u travnju 1992. godine kao rezutat dogovaranja i zaštite prava naroda na području općine Brčko. Hrvati sa slobodne teritorije brčanske općine hrabro su branili svoja naselja tijekom rata od 1992.-1995. godine. Hrvati iz tih naselja često su se borili prsa u prsa s višestruko nadmoćnijim srpskim agresorom. Uvijek su ogromnom hrabrošću uspjeli očuvati ne samo Boderište nego i okolna naselja, Zovik, Štrepce, Dubravice Donje, Boće i ostala naselja. 

Premda su ova naselja, osobito Boderište bila izložena danonoćnom granatiranju, hrvatski branitelji nikada nisu nisu napustili crte bojišnice koje su ostale nepromijenjene od početka rata. To je jugoistočna crta bojišnice na području brčanske općine. Čak su nanijeli ogromne gubitke neprijatelju kako u ljudstvu, tako i u materijalno-tehničkim sredstvima. Iz ove junačke borbe za opstojnost na povijesnim hrvatskom ognjištima nastala je nova hrvatska općina Ravne-Brčko. Sjećamo se nevjerice kada je počinjao rat kada smo u svi mislili "Neće oni na nas", "Pa zajedno smo rasli, išli u školu, zajedno obrađivali njive", ali rata je bilo, i to krvavog rata koji je odnio mnoge živote, a na vama preživjelim ostavio ožiljke koji vas i danas bude po noći i ne daju vam da spavate. Molimo se da se ovi događaji nikada ne ponove, niti jednom narodu. Ne dajmo drugima da nam kroje povijest i ne dajmo drugima da nam govore kakva je bila naša istina. Naša istina je jasna, a ona je obilježene našim crtama koje se nisu micale, a to je: "Ne možete dalje, mi tamo nećemo, ali ni vi ne možete ovamo."Knjiga: DRUGA BOJNA GROMOVI 108. PJEŠAČKA BRIGADA HVO BRČKO
Spisak poginulih bojovnika 108. pješačke brigade HVO Ravne - Brčko 
1. Šišić Mate Marijan
2. Filipović Ive Josip
3. Čekić Jure Ivo
4. Bijelić Tome Mirko
5. Franjić Ive Anto
6. Lucić Bože Miroslav
7. Mišković Tunje Ilija
8. Nikolić Ive Marjan
9. Tomić Joze Petar
10. Kopić Ive Mato
11. Lacić Martina Ivan
12. Stjepanović Marka Vlatko
13. Stjepanović Ante Ilija
14. Stjepanović Antuna Ivo
15. Stjepanović Ilije Marijan
16. Stjepanović Ivana Augustin
17. Soljić Bone Jozo
18. Šarić Ive Božo
19. Čekić Augustina Juro
20. Jankek Marijana Zeljko
21. Perkić Mije Roka
22. Gudeljević Petra Franjo
23. Novaković Tome Ivo

24. Brkić Marka Mijo
25. Anušić Darko
26. Božičević Ivan
27. Franjić-Katušić Petra Tadija
28. Klarić Jakova Ilija
29. Relatić Ive Tomo
30. Crljić Marijana Luka
31. Mijatović Ive Stjepan
32. Marojević Petra Šimun
33. Šimić Filipa Niko
34. Brkić Marijana Jozo
35. Šimić Ilije Piljo

36. Jakić Antuna Filip
37. Filipović Ive Mijo
38. Heinz Stefan

39. Marković Filipa Ivo
40. Jurić Luke Juro
41. Zečević Nike Ivo
42. Pavić Andrije Mato
43. Martinović Nike Ivan
44. Lovrić Filipa Zdravko
45. Veselčić Mije Ivo
46. Šimić Tomislava Pero
47. Šimić Augustina Niko
48. Grgić Ive Niko
49. Dezić Marka Ivo
50. Rowely John James
51. Gudeljević Joze Mijo

52. Šimić Marjana Drago
53. Mikanović Stjapana Mato
54. Bošnjaković Marka Mato
55. Ikić Alojzije Nedeljko
56. Knežević Tadije Marko
57. Veselčić Mije Josip
58. Ivaković Andrije Toma
59. Ivaković Andrije Ivo

60. Vilošić Joze Ivo
61. Anđelović Matije Mijo
62. Ljevar Luke Josip
63. Gutić Stjepana Marjan
64. Šimić Joze Franjo
65. Lovrić Pere Ivan
66. Tadić Augustina Tadija
67. Jorić Martina Stjepan
68. Šarčević Joze Pranjo

69. Barišić Marijana Niko
70. Jozić Mate Pavo
71. Mostarac Mijata Mato
72. Jakšić Marka Zoran
73. Matijašević Tunje Roka
74. Nikolić Ive Marko
75. Bozić Joze Dragan
76. Andić Petra Marko
77. Andrić Mate Anto

78. Josipović Martina Marko
79. Šarčević Mije Ilija
80. Augustinović Marijana Srećko
81. Gluhaković Tunje Luka
82. Jurić Jure Mato

83. Rovlet Fransoa
84. Stjepanović Tome Franjo
85. Mišković Anuta Mirko
86. Đukić Ive Marko
87. Grgić Ive Juro

88. Krajnović Nike Filip
89. Jasencić Azema Bahrija
90. Jurić Roke Ivo
91. Jurić Tome Ilija

92. Blažević Nike Marjan
93. Brkić Ilije Anto
94. Brkić Ive Ilija
95. Brkić Stjepana Blaž
96. Brkić Stjepana Ivo
97. Frančešević Ive Jozo
98. Krnjić Ante Pejo
99. Micanović Ilije Ivo
100. Čančarević Nike Petar
101. Dilberović Joze Danijel
102. Ikić Luke Mirko
103. Radošević Andrije Mato

104. Kraljević Peje Niko
105. Tunjić Stjepan Niko
106. Mijatović Petra Marko
107. Muranović Zijada Asim
108. Vekić Nedeljka Ilija
109. Knežević Josipa Petar

110. Bećirović Sakiba Senad
111. Rodaković Petra Marko

112. Ilić Ilije Ivo
113. Klarić Blaza Ivan
114. Mikanović Ruze Niko
115. Nikolić Filipa Anto
116. Anušić Marijana Mirko
117. Sluganović Mate Martin
118. Uglješić Marka Stjepan

119. Marić Ilije Marin
120. Šarčević Tunje Pero
121. Tunjić Mije Marko
122. Karalić Fehima Asim
123. Zečević Blaža Mirko

124. Bonić Grge Joko
125. Zečević Filipa Franjo
126. Matić Ilije Marjan
127. Džinic Petra Blaž

128. Zečević Nike Stjepan

129. Mijatović Ilije Antun
130. Filipović Marka Petar

131. Barišić Stjepana Anto
132. Lovrić Lovre Roka

133. Nikić Stjepana Pejo
134. Jurković Stjepana Krešimir
135. Alibanović Osmana Safet

136. Ružić Mate Petar
137. Barišić Marijana Ilija
138. Barić Bože Jozo
139. Grgić Joze Luka
140. Demir Salke Salem
141. Marčetić Marjana Augustin

142. Anić Marjana Drago
143. Mostarac Mijata Marinko
144. Beširović Saliha Adil
145. Rosić Mate Miodrag
146. Vidović Tome Anto

147. Geljić Filipa Juro
148. Marković Ilije Joko
149. Matić Martina Mijo

150. Zečević Blaža Anto
151. Bozić Ilije Dragan
152. Karoljević Petra Filip

153. Matijević (???)

154. Marčetić Marjana Ivan
155. Maunoga Mihajla Josip
156. Mosković Vlade Zoran
157. Krnjić Anto Pejo
158. Pavić Bože Šimun
159. Ganić Redze Nijaz
160. Vidović Ive Niko
161. Kerošević Mije Drago
162. Lukić Jure Pero
163. Picak Ivana Zoran
164. Mikanović Stjepana Slavko

165. Kanor Mihajla Franc

166.Barišić Stjepana Zlatko
167. Kulić Pere Goran
168. Petrović Bore Drago

169. Blažević Marka Andrija
170. Lopandić Ive Filip
171. Marijanović Franje Mijo
172. Matanović Mije Luka
173. Lučić Ive Mijo

174. Marković Mirka Anto
175. Babić Marka Zvonko
176. Đaković Joze Mladen
177. Marijić Ivana Ruža
178. Jagotić Mate Ilija
30.01.1960 - 07.05.1992.
18.06.1965 - 08.05.1992.
02.05.1934 - 08.05.1992.
12.05.1937 - 08.05.1992.
28.05.1946 - 08.05.1992.
10.01.1971 - 08.05.1992.
01.01.1969 - 08.05.1992.
17.02.1947 - 08.05.1992.
10.05.1934 - 08.05.1992.
11.05.1958 - 08.05.1992.
21.04.1953 - 08.05.1992.
08.06.1961 - 08.05.1992.
23.08.1950 - 08.05.1992.
19.03.1927 - 08.05.1992.
21.03.1957 - 08.05.1992.
06.04.1951 - 08.05.1992.
31.05.1950 - 08.05.1992.
16.06.1952 - 08.05.1992.
16.10.1969 - 09.05.1992.
13.05.1963 - 13.05.1992.
24.09.1947 - 20.05.1992.
23.10.1965 - 27.05.1992.
27.09.1968 - 29.05.1992.

10.10.1962 - 06.1992.
--.--.---- - 16.06.1992.
--.--.---- - 16.06.1992.
20.03.1974 - 16.06.1992.
10.09.1931 - 17.06.1992.
21.06.1941 - 17.06.1992.
21.06.1930 - 17.06.1992.
21.10.1969 - 18.06.1992.
26.09.1940 - 20.06.1992.
05.01.1959 - 30.06.1992.
05.03.1943 - 20.06.1992.
20.11.1960 - 30.06.1992.

29.05.1959 - 02.07.1992.
24.09.1967 - 09.07.1992.
01.01.1966 - --.--.1992.

28.11.1946 - 01.08.1992.
26.04.1944 - 03.08.1992.
11.07.1967 - 13.08.1992.
23.02.1961 - 14.08.1992.
01.08.1963 - 19.08.1992.
28.05.1966 - 21.08.1992.
22.05.1972 - 28.08.1992.
02.01.1957 - 28.08.1992.
10.08.1948 - 28.08.1992.
10.02.1953 - 28.08.1992.
16.02.1969 - 28.08.1992.
21.01.1961 - 29.08.1992.
10.03.1963 - 29.08.1992.

28.12.1958 - 09.09.1992.
04.03.1969 - 09.09.1992.
18.11.1950 - 13.09.1992.
12.02.1967 - 14.09.1992.
26.07.1942 - 17.09.1992.
09.03.1964 - 17.09.1992.
22.09.1970 - 18.09.1992.
12.04.1951 - 21.09.1992.

03.09.1958 - 06.10.1992.
26.08.1965 - 07.10.1992.
13.03.1967 - 07.10.1992.
14.04.1968 - 08.10.1992.
25.04.1968 - 09.10.1992.
20.02.1968 - 09.10.1992.
21.10.1949 - 10.10.1992.
31.08.1937 - 18.10.1992.
04.02.1954 - 30.10.1992.

09.12.1969 - 08.11.1992.
02.06.1960 - 09.11.1992.
08.01.1959 - 12.11.1992.
01.08.1961 - 12.11.1992.
09.09.1970 - 13.11.1992.
10.10.1950 - 17.11.1992.
23.02.1964 - 29.11.1992.
05.10.1945 - 29.11.1992.
31.08.1949 - 30.11.1992.

06.09.1941 - 02.12.1992.
24.09.1971 - 15.12.1992.
04.08.1959 - 20.12.1992.
15.06.1961 - 28.12.1992.
29.12.1966 - 28.12.1992.

01.04.1961 - 02.01.1993.
19.08.1935 - 03.01.1993.
26.03.1961 - 03.01.1993.
04.07.1943 - 25.01.1993.
22.04.1961 - 31.01.1993.

28.08.1970 - 14.02.1993.
22.06.1952 - 24.02.1993.
22.11.1938 - 26.02.1993.
02.04.1941 - 27.02.1993.

29.04.1974 - 08.03.1993.
27.06.1951 - 08.03.1993.
20.07.1935 - 08.03.1993.
26.11.1938 - 08.03.1993.
17.08.1946 - 08.03.1993.
06.09.1973 - 08.03.1993.
14.03.1969 - 08.03.1993.
08.09.1958 - 08.03.1993.
27.05.1974 - 19.03.1993.
16.10.1973 - 20.03.1993.
22.09.1973 - 24.03.1993.
15.09.1967 - 28.03.1993.

20.02.1961 - 03.04.1993.
30.11.1940 - 06.04.1993.
01.06.1958 - 10.04.1993.
12.10.1968 - 16.04.1993.
16.03.1952 - 28.04.1993.
16.03.1967 - 27.04.1993.

21.05.1968 - 04.05.1993.
25.09.1971 - 16.05.1993.

03.01.1969 - 03.06.1993.
23.02.1973 - 03.06.1993.
25.07.1970 - 03.06.1993.
20.01.1970 - 03.06.1993.
14.05.1968 - 18.06.1993.
13.12.1962 - 25.06.1993.
21.03.1975 - 29.06.1993.

03.02.1965 - 21.07.1993.
13.04.1968 - 21.07.1993.
11.11.1968 - 22.07.1993.
07.10.1951 - 22.07.1993.
26.08.1966 - 22.07.1993.

15.06.1967 - 02.08.1993.
08.06.1968 - 02.08.1993.
17.07.1950 - 19.08.1993.
06.11.1949 - 23.08.1993.

08.04.1971 - 12.09.1993.

16.01.1948 - 16.10.1993.
27.05.1955 - 03.10.1993.

13.10.1961 - 17.11.1993.
19.05.1938- 26.12.1993.

10.11.1958 - 20.01.1994.
19.06.1941 - 22.01.1994.
03.03.1953 - 07.03.1994.

09.09.1955 - 05.04.1994.
13.10.1954 - 10.04.1994.
25.06.1968 - 13.04.1994.
24.01.1965 - 14.04.1994.
16.07.1956 - 14.04.1994.
29.05.1974 - 20.04.1994.

09.12.1965 - 07.05.1994.
03.01.1963 - 09.06.1994.
18.08.1973 - 01.07.1994.
03.04.1973 - 20.04.1994.
01.02.1967 - 23.04.1994.

24.04.1963 - 02.08.1994.
24.08.1940 - 16.08.1994.
03.08.1926 - 28.08.1994.

01.03.1954 - 22.09.1994.
06.05.1960 - 08.12.1994.
09.03.1954 - 31.12.1994.

28.02.1971 - 19.02.1995.

01.07.1971 - 20.04.1995.
30.01.1966 - 20.04.1995.
01.12.1965 - 20.04.1995.
02.01.1966 - 20.04.1995.
24.04.1965 - 20.04.1995.
05.06.1949 - 21.04.1995.
26.08.1947 - 21.04.1995.
01.10.1950 - 21.04.1995.
02.11.1966 - 21.04.1995.
17.10.1971 - 22.04.1995.
16.08.1966 - 24.04.1995.

25.04.1971 - 25.05.1995.

10.08.1959 - 06.07.1995.
10.01.1972 - 22.07.1995.
22.05.1962 - 22.07.1995.

18.10.1942 - 08.08.1995.
25.04.1935 - 04.08.1995.
20.06.1958 - 15.09.1995.
04.08.1943 - 16.10.1995.
11.01.1965 - 26.12.1995.

15.01.1951 - 22.01.1996.
14.06.1945 - 23.02.1996.
11.05.1951 - 12.03.1996.
21.07.1943 - 17.03.1996.
25.06.1938 - 25.03.1996.