Himna HVO-a (Hrvatsko vijeće obrane) - Hrvatska zajednica SOLI

NOVO

utorak, 24. siječnja 2017.

Himna HVO-a (Hrvatsko vijeće obrane)

FOTO: Internet 
Hrvatsko vijeće obrane (skraćeno: HVO) je bilo oružana snaga i najviše izvršno i upravno tijelo Hrvatske Republike Herceg-Bosne te glavna oružana snaga Hrvata u Bosni i Hercegovini za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Osnovan je 8. travnja 1992. što se slavi kao Dan utemeljenja HVO-a. HVO je nakon Daytonskog mirovnog sporazuma definiran kao hrvatska komponenta Vojske Federacije Bosne i Hercegovine, a nakon reforme obrane 2005. godine, transformiran je u 1. pješačku (gardijsku) pukovniju, jednu od tri pukovnije u okviru Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.FOTO: Internet
Civilni elementi Hrvatskog vijeća obrane Hrvatske zajednice Herceg-Bosne bili su formalno uspostavljeni 8. travnja 1992. radi koordinacije djelovanja mjesnih vojnih snaga Hrvata. Civilna sastavnica HVO-a bila je zamišljena kao najviša izvršna i upravna vlast na teritoriju Herceg-Bosne, kao potrebna privremena mjera, dok vlada Republike Bosne i Hercegovine ne preuzme odgovornost za zaštitu svih građana države. Pravno opravdanje za osnivanje samostalnih vojnih snaga nađeno je u zakonskim odredbama SR BiH, koje su građanima i njihovim građanskim udrugama davale pravo organiziranja u samoobrani, kada i ako ih vlada ne može ili neće braniti na zadovoljavajući način. stvaranje HVO-a je bila zaštitna reakcija, a ne agresivni korak k izazivanju raspada Bosne i Hercegovine.

Vojna komponenta HVO-a formalno je uspostavljena 15. svibnja 1992., osnivanjem odjela za obranu u HVO-u, premda neke sastavnice, poput Glavnog stožera HVO-a, glavne logističke baze i zapovjedništava, bili osnovani već ranije, a neke borbene postrojbe HVO-a također su već postojale. Nastajuća nova organizacijska struktura HVO-a općenito je slijedila obrazac stare Teritorijalne obrane JNA, kako na višoj, regionalnoj, tako i na nižoj, lokalnoj razini.Ustroj HVO-a:
Predsjednik HZHB, vrhovni zapovjednik HVO-a: Mate Boban
Predstojnik odjela obrane HVO-a: Bruno Stojić
Glavni stožer HVO-a u Grudama, zapovjednici: Žarko Tole, Milivoj Petković, Slobodan Praljak i Ante Roso

(SOLI)