Glavni protagonisti širenja i poticanja na mržnju prema brčanskim Hrvatima - Hrvatska zajednica SOLI

NOVO

ponedjeljak, 30. siječnja 2017.

Glavni protagonisti širenja i poticanja na mržnju prema brčanskim Hrvatima

FOTO: Screenshot
Krivični zakon Brčko Distrikta BiH
Osnovni pojmovi
Članak 2.

(37) Mržnja predstavlja pobudu za izvršenje krivičnog djela, propisanog ovim zakonom, koja je u cjelini ili djelomično zasnovana na razlikama po osnovu stvarnog ili pretpostavljenog etničkog ili nacionalnog podrijetla, jezika ili pisma, vjerskih uvjerenja, rase, boje kože, spola, spolne orjentacije, političkog ili drugog uvjerenja, socijalnog porijekla, društvenog položaja, dobi, zdravstvenog statusa ili drugih osobina ili zbog dovođenja u svezu s licima koja imaju neku od navedenih različitih osobina.
Izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti 
(članak 160)

FOTO: Internet
FOTO: Internet
FOTO: Internet

                             
                                 (Anto Krnjić)
FOTO: Internet
(1) Tko izaziva ili raspiruje nacionalnu, rasnu ili vjersku mržnju, razdor ili netrpeljivost među konstitutivnim narodima i ostalima koji žive u Brčko Distriktu, kaznit će se kaznom zatvora od jedne do pet godina.
Članak 357.
(2) Tko grubo kršeći standarde profesionalnog ponašanja medija i novinara, koristi huškački ili govor mržnje ili govor koji očito poziva ili potiče na nasije, narodne ili etničke sukobe i time dovede do ugrožavanja javnog reda ili mira, kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.